Třetí den

13. dubna v 10:13

Středa 13.4.
Dnes jsme opět pokročili v práci. Skupiny CAD a CNC všech týmů usilovně pracovaly, tým 3 již dokonce na CNC frézce vyrobil první modely kol. Na dílnách se dělaly palubní součástky aut a skupiny dokumentace využily situace, a pořídily fotky a videa z práce. Odpoledne jsme se vydali do horolezeckého centra ve Wetzlaru a vyzkoušeli jsme svou fyzičku. Všichni dodržovali zásady bezpečnosti, a tak nikdo nikoho nemusel seškrabávat lopatkou ze země. Tato návštěva centra se všem velmi líbila.

                                                                                                                                                                      Stanislav Šesták