Informace o výměnném pobytu ve Wetzlaru 10. 4. -22. 4. 2016

15. března v 17:52

Informace o výměnném pobytu ve Wetzlaru  10. 4. -22. 4. 2016

Následující informace mají sloužit k bezproblémovému průběhu našeho pobytu ve Wetzlaru.

 1. ODJEZD: 10. 4. 2016 ve 22:00 hodin.  

Sraz: nejpozději ve 21:45 hodin autobusová zastávka Lutín Neptun

Nezapomenout platný cestovní doklad!!! (občanský průkaz)

 1. CHOVÁNÍ BĚHEM JÍZDY:

Zákaz požívání alkoholu během jízdy, do Wetzlaru přijedeme všichni střízliví.

Účastníci jsou povinni být za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem. 

Každý bude mít s sebou platný cestovní doklad (občanský průkaz).

Stravování během cesty individuální.

Všichni budou dodržovat délku přestávek, dbát pokynů řidiče a pedagogického doprovodu.

 1. STRAVOVÁNÍ BĚHEM POBYTU:

Během celého pobytu máme zajištěnou plnou penzi.

Ve Wetzlaru jsou snídaně a večeře zajištěny na ubytovně. Čas podávání snídaně a večeře je pevně stanoven, všichni jej budeme dodržovat! Oběd je ve škole, budeme chodit všichni společně v stanovenou dobu.

 1. MĚNA

Měnou v Německu je EURO. Doporučujeme vyměnit peníze doma.

1 € = cca 27 Kč

Doporučená částka 50 €

 1. CO VZÍT S SEBOU
 • Jídlo na cestu
 • Osobní doklady - platný cestovní pas, peníze (Euro, CZK)
 • Lehké i teplé oblečení pro vycházky
 • Sportovní oblečení a obuv, plavky (sportovní odpoledne, návštěva bazénu)
 • Pevné boty na možnou pěší túru
 • Vhodnou obuv pro všechny jmenované příležitosti
 • Osobní hygienické potřeby, ručníky
 • Přezůvky
 • Osobní léky - paralen, něco proti kašli
 • Psací potřeby, poznámkový blok
 • Slovníček
 • Prodlužovací šnůru

Doporučené:

 • Fotoaparát
 • Něco na čtení do autobusu
 • Mobilní telefon s dostatečným kreditem (aktivovat Rooming)
 1. CHOVÁNÍ NA MÍSTĚ:

Budíček na ubytovně ve Wetzlaru v 07:00 hodin.

Všichni budou vždy včas na místě při podávání jídla a při stanovených odjezdech.

Ve škole a na ubytovnách platí zákaz kouření a požívání alkoholu.

Noční klid začíná ve 22:00, v té době už jsou všichni na pokojích, nebudou pouštět hlasitou hudbu. Nepořádek na pokojích a v okolí ubytoven si po sobě uklidí každý sám.

 1. PORUŠENÍ PRAVIDEL CHOVÁNÍ:

Vede : - k předčasnému odjezdu domů na vlastní náklady (doprava Wetzlar - Olomouc asi 2500,-  Kč)

            - k důtce třídního učitele, ředitele školy

            - k vyloučení z odpoledních akcí

 1. KONTAKTY A SPOLEČNÉ AKTIVITY:

Náš výměnný pobyt si stanovuje za cíl mimo jiné i poznání cizí země a lidí. Ukažte vaši přátelskou a vstřícnou povahu a berte ohled na zvláštnosti této země. Jste vyslanci naší země, zanechte prosím po sobě dobrý dojem!

Během práce na projektech i ve volném čase ukažte svoji schopnost týmové práce.

Během sportovního odpoledne nejde o vítězství, ale o společně strávený volný čas!

 1. CESTA ZPĚT:

Odjezd z Wetzlaru 21. 4. 2016 v 19:00 hod.

Příjezd do Lutína 22. 4. 2016 v 7:00 hod.

 1. Průběh výměnného pobytu budeme pravidelně dávat na web školy, který je pro tuto akci zřízen:

      http://l-w3.sigmundovaskola.cz/jaro-2016/

 1. KONTAKT:

Během celého pobytu na +420 773 239 744

 1. Po dobu výměnného pobytu ve Wetzlaru připravujeme:
 • prohlídku Wetzlaru
 • návštěvu aquaparku v Asslaru
 • Lanové centrum ve Wetzlaru
 • a další dle počasí